• Testy profesijného zamerania
     • Testy profesijného zamerania

     • 9. 6. 2019
     • Tretiaci a štvrtáci z bilingválnej triedy absolvovali testy ProfOrient – testovanie profesijného zamerania, vyhodnotenie ktorých im pri osobnej konzultácii so psychologičkou môže načrtnúť najvhodnejšie možnosti pre ďalšie štúdium.

    • Londýn ako na dlani
     • Londýn ako na dlani

     • 27. 5. 2019
     • Na vlastné oči spoznávať architektonické pamiatky Londýna, zažiť jeho špecifickú a nezameniteľnú atmosféru či vyskúšať a zdokonaliť si komunikačné zručnosti v angličtine. Tieto príležitosti sa naskytli druhákom počas poznávacieho zájazdu do metropoly Anglicka. V priebehu jedného týždňa si prezreli najznámejšie kultúrne pamätihodnosti a dozvedeli sa mnohé zaujímavosti z ich histórie a súčasnosti. Navštívili múzeá i turistické atrakcie. Plavili sa po Temži a z Londýnskeho oka obdivovali mesto ako na dlani.

    • Maturitný týždeň plný aktivít
     • Maturitný týždeň plný aktivít

     • 27. 5. 2019
     • Počas maturitného týždňa sa druháci zapojili do celomestského festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti „Milujem svoje mesto – Milujem svoj kraj". Jeho hlavným cieľom je prostredníctvom pomoci dobrovoľníkov prispieť k úprave a skrášleniu verejných priestranstiev, pričom pridanou hodnotou je aj výchova k občianstvu a rozvoj pozitívneho vzťahu k svojmu mestu, škole, majetku, prírode a pri správnej motivácii aj vytváraniu nezištných hodnôt. Gymnazisti čistili brehy i blízke okolie rieky Poprad.

      Tretiaci sa zúčastnili na akcii s názvom Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka, ktorá sa konala na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Absolvovali tu vysokoškolské prednášky, cviká, laboratórne merania a semináre z matematiky, fyziky, informatiky, biológie i chémie, vďaka čomu spoznali spôsob vyučovania na vysokých školách, získali nové skúsenosti a poznatky.

      Jeden deň bol venovaný účelovému cvičeniu. Na školskom ihrisku si gymnazisti otestovali svoju fyzickú zdatnosť v rôznych športových disciplínach a súťažiach zručností. Okrem iného si vyskúšali aj hod oštepom či chôdzu na choduliach.

    • Maturitné skúšky
     • Maturitné skúšky

     • 27. 5. 2019
     • Úsilie našich štvrtákov vyvrcholilo pri zelených stoloch, kde zúročili svoje nadobudnuté vedomosti vo forme odpovedí pred jednotlivými komisiami. Úspešným maturantom gratulujeme!

    • Rozlúčka so štvrtákmi
     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • 11. 5. 2019
     • V piatok 10. mája poslednýkrát zazvonil stredoškolský zvonček pre našich štvrtákov. Rozlúčili sa symbolickým podaním rúk, aby sa počas akademického týždňa čo najlepšie pripravili na maturitné skúšky. Štvrtáci, prajeme vám veľa síl v predmaturitnom finiši!

    • Meteostanica
     • Meteostanica

     • 6. 5. 2019
     • Do výbavy IT Science Lab v rámci projektu IT Akadémia pribudla meteostanica s meraním teploty, barometrického tlaku a vlhkosti vzduchu, smeru a rýchlosti prúdenia vetra, ktorá umožňuje nahrávanie nameraných údajov na server.

    • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

     • 5. 5. 2019
     • Po víťazstve v krajskom kole cudzojazyčného Jazykového kvetu zaznamenala Stanislava Orlovská ďalší úspech. Tentoraz porotu zaujala umeleckým prednesom v materinskom jazyku. V krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína si v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove vyrecitovala druhé miesto v kategórii poézia. Stanka si pod vedením pani profesorky Lucie Čandíkovej Paraličovej pripravila text s názvom Imunita od slovenskej autorky Márie Ferenčuhovej. Blahoželáme!

    • Celoslovenské kolo SOČ
     • Celoslovenské kolo SOČ

     • 5. 5. 2019
     • Účasť v celoslovenskom kole prehliadky prác odbornej činnosti znamená patriť medzi najlepších 16 stredoškolákov na Slovensku v danom odbore. Práve to sa podarilo Veronike Žembovej a Stanislave Orlovskej, ktoré výsledky svojej stredoškolskej odbornej činnosti prezentovali počas celoštátneho kola na konci apríla v Košiciach.    

       „Obe sme veľmi rady, že sme sa s našimi prácami dostali tak ďaleko. Bola to pre nás obohacujúca skúsenosť, cez ktorú sme získali veľa nových poznatkov a spoznali mnoho dobrých ľudí. V našich odboroch (biológia a chémia) boli naozaj kvalitné práce, ktoré boli realizované na vysokej úrovni. Síce sme sa neumiestnili, ale obe sme boli so svojou obhajobou spokojné. Strávili sme tri pekné dni v Košiciach, z ktorých máme veľa zážitkov,“ zhodli sa tretiačky, pre ktoré je účasť v celoslovenskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti nielen úspechom, ale aj satisfakciou za vynaložené úsilie pri tvorbe ročníkovej práce.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Európsky deň jazykov a Erasmus Days 2019
  • V knižnici o práci s informáciami
  • Krajské kolo cezpoľného behu
  • Mimoriadne úspešní cezpoľní bežci
  • Účelové cvičenie
  • Literárno-historická exkurzia
  • Poďakovanie za úrodu
  • Erasmus+ PO WER
  • Štefánik – neuveriteľný osud
  • Akadémia veľkých diel
  • Stretnutie potomkov dávneho príbehu
  • Adam vyrobil exkluzívne parfumy
  • Veni Sancte
  • Slávnostný záver školského roka
  • Za históriou do Kežmarku
  • Zvonenie

     • Nedeľa 20. 10. 2019