• Generálna skúška E-MATURITY 2018

     • 22. 2. 2018
     • V priebehu februára absolvovali štvrtáci maturitnú generálku. V rámci v projektu, ktorý zastrešuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), absolvovali skúšobné testovanie z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v elektronickej podobe.

     • Úspechy v jazykových olympiádach

     • 11. 2. 2018
     • V januári sa v Bardejove konali obvodné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku, v ktorých nás reprezentovali víťazi školských kôl. Jakub Šľachtovský ovládol svoju kategóriu, keď v testoch i konverzáciách v nemčine dosiahol najlepšie výsledky a postúpil do krajského kola. V ňom bude tento talent na učenie sa cudzích jazykov reprezentovať naše gymnázium aj v kategórii pre študentov anglických bilingválnych tried. Miestenku v krajskej súťaži pre anglofónnych študentov si tretím miestom zabezpečila aj Sylvia Julia Vojar.     

     • Jakub Šľachtovský v elitnom prekladateľskom tíme

     • 11. 2. 2018
     • Naše gymnázium sa zapojilo do súťaže pre mladých prekladateľov s názvom Juvenes Translatores, ktorú zastrešuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Podmienkou účasti školy je zorganizovanie vlastnej prekladateľskej súťaže. Z tej vzišiel ako víťaz Jakub Šľachtovský.

      Súťažné preklady hodnotili odborníci z príslušných jazykových oddelení generálneho riaditeľstva pre preklad, ktorí druháka z bilingválnej triedy zaradili medzi najlepších z celého Slovenska. Jakub tak dostal pozvánku do Európskeho informačného centra v Bratislave na seminár s názvom Mladí prekladatelia – čo ponúka táto profesia? Zišlo sa tu 18 stredoškolákov, autorov najlepších prekladov z anglického a nemeckého jazyka.

      „V rámci workshopov získali ocenení študenti viac informácií o práci prekladateľa, o možnostiach absolvovať stáže v zahraničí. Zároveň pracovali na prekladoch textov i na korekcii surového prekladu do spisovnej slovenčiny, pričom získali spätnú väzbu a hodnotenie od profesionálov,“ priblížila priebeh seminára pani profesorka Vladimíra Drabantová, ktorá Jakubovi pomáhala s prípravou na súťaž a sprevádzala ho počas podujatia v Bratislave. „Je skvelé pracovať s takýmito šikovnými jazykovými talentami,“ dodala na margo úspechu svojho študenta angličtinárka.  

     • Telesná výchova na ľade

     • 11. 2. 2018
     • Prváci si počas hodín telesnej výchovy zdokonaľovali svoje korčuliarske schopnosti na klzisku. A poriadne sa pritom vybláznili.

     • Sviatok patróna nášho gymnázia

     • 11. 12. 2017
     • Tradícia obdarovávania v deň sviatku sv. Mikuláša nabrala podobu aj v nápaditom kultúrnom programe, ktorý pripravili naši štvrtáci pre svojich mladších spolužiakov. Vďaka svojim talentom si tak uctili patróna gymnázia i nášho mesta. Predviedli originálne tanečné, hudobné vystúpenia, videoprezentácie i vtipné scénky. Tohtoročný program sa budúcim maturantom, ktorý už jeho premiéru absolvovali počas stužkových slávností, opäť vydaril. V Kine Tatra si ho užívali nielen študenti, profesori, ale aj samotní účinkujúci. Dar to bol najlepší! Priniesol dobrý pocit a skvelú náladu.

     • Stužkové slávnosti

     • 28. 11. 2017
     • Od novembra nosia naši štvrtáci zelené stužky doplnené malým krížikom, ktoré im pripli ich triedne profesorky počas stužkových slávností. Gymnazistov svojou prítomnosťou poctili otec biskup Mons. Štefan Sečka a súdny vikár Mons. Ján Duda, ktorí tieto symboly nádeje posvätili a maturantom adresovali povzbudivé slová. Stužkové slávnosti po svätých omšiach pokračovali slávnostným večerom s vynikajúcim programom v atmosfére radosti, ale aj úcty a vďačnosti, ktorú študenti prejavili svojim rodičom a učiteľom.

      A štvrtáci nás bavili aj takýmito videami:

     • Keep calm and relax

     • 18. 12. 2017
     • V Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša pribudla študentská oddychová zóna. Miesto, kde môžu gymnazisti relaxovať počas prestávok a využívať čas na štúdium počas voľných hodín. Môžu sa tu začítať do dobrej knihy, prípadne len tak debatovať so spolužiakmi v pohodlí sedacích vakov.

      „Študentská zóna ponúka neformálny priestor na trávenie voľného času. Zažili sme to v zahraničí a veľmi sa nám to páčilo, preto som to veľmi rád podporil,“ zdôvodnil vznik relaxačnej zóny riaditeľ gymnázia Pavol Chmeliar. A nové priestory získali pozitívny ohlas aj u študentov. „Je to miesto, kde sa môžem uvoľniť, kde si môžem oddýchnuť po náročných hodinách,“ hovorí o prínose chill out zóny tretiačka Miška „Je to super, pretože môžem využívať voľný čas so spolužiakmi na mieste, ktoré je veľmi príjemné,“ dopĺňa ju maturant Daniel.

      Uvoľnené a pohodové priestory sú vhodné aj na voľné diskusie, neformálne besedy medzi študentmi i rozhovory s pedagógmi, čo oceňuje aj Peter z tretieho ročníka. „Považujem to za veľké plus, pretože som členom študentskej rady a máme v pláne organizovať rôzne diskusie. Určite to bude lepšie v takejto miestnosti, ktorá je pohodlná, ako keby to malo byť v laviciach.“

      Keďže cieľom bolo vytvoriť nielen príjemné prostredie na využívanie voľného času, ale aj podnetné ovzdušie, doplnkom chill out zóny sú police s odbornými knihami i beletriou. Priestory zároveň poslúžia na prácu študentov na zadaných projektových úlohách počas vyučovania, konverzačné hodiny v cudzích jazykoch či na stretnutia žiackej školskej rady.

      Študentská zóna vznikla vďaka projektu Gesto pre mesto, v rámci ktorého gymnázium získalo grant od Raiffeisen banky. Samozrejme, dopomohlo tomu hlasovanie verejnosti i veľká angažovanosť samotných študentov pri získavaní hlasov. „Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nás podporili. Náš projekt získal v danom balíku projektov najviac hlasov v rámci celého Slovenska,“ doplnil riaditeľ cirkevného gymnázia.

     • Naši recitátori opäť úspešní!

     • 22. 1. 2018
     • Stanislava Orlovská (II.BA) si v krajskom kole súťaže ...a Slovo bolo u Boha... vyrecitovala v kategórii poézia 1. miesto, a tým aj postup do celoslovenského kola. Samuel Murcko (I.A) zaujal svojím uvoľneným prednesom a v próze obsadil 2. miesto. Blahoželáme!

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Cezpoľný beh - okresné kolo
  • Účelové cvičenie v súťažnom duchu
  • Tretiaci v archíve
  • Európsky deň jazykov
  • Literárno-historická exkurzia
  • Beseda s europoslancom
  • Bilingvalisti na medzinárodnom kolokviu
  • Slávnostné otvorenie školského roka
  • Záver školského roka
  • Týždeň plný slnka a zábavy
  • Po stopách Jána Pavla II.
  • Posledné dni v znamení aktívneho oddychu
  • Druhý zmysel na exkurzii v Bardejovskej televízii
  • Biblická olympiáda – celoslovenské kolo
  • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
  • Zvonenie

     • Štvrtok 18. 10. 2018
  • Počet návštev: 9443621