• Krajské kolo cezpoľného behu
     • Krajské kolo cezpoľného behu

     • 9. 10. 2019
     • Pod Ľubovnianskym hradom sa konalo aj krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok stredných škôl, v ktorom nás po víťazstvách v rámci okresu reprezentovali oba tímy. Vyrovnaná výkonnosť našich bežcov sa prejavila v cieli, ktorým prebehli s minimálnymi rozdielmi. Družstvo dievčat v súčte časov obsadilo piate miesto, chlapci skončili siedmi. Všetci  jednotlivci sa dostali do prvej polovice výsledkovej listiny. CGSM reprezentovali: dievčatá: Veronika Žembová, Gabriela Kovalčíková, Marta Gallíková, chlapci: Miroslav Kafka, Matej Hudák, Jozue Živčák

    • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX
     • Rok v USA zadarmo - štipendiá FLEX

     • 6. 10. 2019
     • Študenti stredných škôl sa opäť môžu uchádzať o ročný študijný pobyt v USA, ktorý je hradený americkým Ministerstvom zahraničných vecí a študentom umožňuje bývať rok v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole zadarmo. 
      Vďaka programu každoročne vycestuje do USA viac ako 900 študentov stredných škôl z 21 krajín Európy a Ázie. V roku 2018 bola do tohto programu zaradená aj Slovenská republika a v auguste 2019 vycestovalo do USA prvých 10 slovenských študentov. 

      Prihlásiť sa môžu všetci stredoškoláci, ktorí splnia nasledovné kritéria:
      - Majú slovenské občianstvo 
      - Narodili sa medzi 15.7.2002 - 15.7.2005
      - V čase podania prihlášky študujú v 1. alebo 2.ročníku strednej školy. V prípade 5-ročných gymnázií môžu
         o štipendium žiadať aj študenti 3.ročníka
      Majú dobrý priemer a angličtinu na komunikatívnej úrovni
      - Spĺňajú podmienky na získanie víz typu J1 (za posledných 5 rokov strávili v USA menej ako 90 dní)

      Štipendium študentom poskytne: 
      - Spiatočnú letenku
      - Mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách a pokrytie základných osobných potrieb
      - Umiestnenie vo vybranej a preverenej hostiteľskej rodine
      - Štúdium na strednej škole v USA
      - Prípravné školenie pred odjazdom do USA
      - Zdravotné poistenie (nezahŕňa zubnú starostlivosť a ošetrenia spojené s už existujúcim ochorením)

      Online prihlášku je potrebné vyplniť na https://ais.americancouncils.org/flex najneskôr do 17. 10. 2019. Viac informácií na: www.americancouncils.org

    • Predĺženie platnosti preukazov ISIC
     • Predĺženie platnosti preukazov ISIC

     • 6. 10. 2019
     • 30. septembra bola ukončená platnosť preukazov ISIC bez prolongačnej známky. Ak chcete využívať  výhody vášho študentského preukazu, predĺžte si jeho platnosť v dvoch krokoch.

    • Mimoriadne úspešní cezpoľní bežci
     • Mimoriadne úspešní cezpoľní bežci

     • 6. 10. 2019
     • V okresnom kole cezpoľného behu si družstvá chlapcov a dievčat vybojovali prvé miesta. Trať v podhradí Ľubovnianskeho hradu a v okolí Stredovekého vojenského tábora si naši gymnazisti odbehnú aj na budúci týždeň v krajskom kole.

      Výsledky jednotlivcov:

      Chlapci: Roland Urban – 2. miesto, Matej Hudák – 3. miesto, Miroslav Kafka – 4. miesto

      Dievčatá: Veronika Žembová - 1. miesto, Gabriela Kovalčíková - 4. miesto, Marta Gallíková – 6. miesto

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 29. 9. 2019
     • Septembrové účelové cvičenie bolo pre študentov prvého až tretieho ročníka náučné i súťažné. Gymnazisti na jednotlivých stanovištiach absolvovali kurzy zdravotníckej prípravy, civilnej ochrany a učili sa analyzovať rizikové faktory. Nadobudnuté poznatky potom využívali v jednotlivých súťažných disciplínach. Poskytovali prvú pomoc, fixovali zlomeniny, zastavovali krvácanie, vyskúšali si resuscitáciu na umelej figuríne. Riešili mimoriadnu udalosť, pripravovali sa na evakuáciu a analyzovali rizikové faktory v našom regióne i v našej krajine.

      Druhou časťou účelového cvičenia boli športové disciplíny. Medzitriedny turnaj s názvom Let's #BeActive! sa uskutočnil v rámci iniciatívy Európskej komisie – Európskeho týždňa športu 2019.  Na školskom futbalovom ihrisku boli pre študentov pripravené atletické i silové disciplíny (hod diskom, prekážková dráha či ťahanie lana...), ktoré preverili ich fyzickú zdatnosť.

      Najúspešnejšou triedou sa na základe súčtu bodov zo všetkých disciplín stala 1. A.

    • Literárno-historická exkurzia
     • Literárno-historická exkurzia

     • 29. 9. 2019
     • Posledný septembrový týždeň patril aj literárno-historickej exkurzii. Tretiaci pozdravili lesy, hory počas prehliadky expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy, ktorá je inštalovaná v budove hájovne pod Babou horou v Oravskej Polhore. Navštívili artikulárny kostol v Leštinách, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a neobišli ani dominantu Oravy – Oravský hrad. V Černovej sa oboznámili s tragédiou, ktorá sa tu odohrala 27. októbra 1907. Veľmi silný dojem zanechala prehliadka Múzea koncentračného tábora Osvienčim (Auschwitz-Birkenau). 

    • Poďakovanie za úrodu
     • Poďakovanie za úrodu

     • 24. 9. 2019
     • Počas tradičnej utorkovej sv. omše sme ďakovali za dary zeme. Pán kaplán Andrej posvätil naaranžované koše s plodmi zeme, ktoré sme predniesli pred oltár ako ďakovnú obetu.

    • Erasmus+ PO WER
     • Erasmus+ PO WER

     • 19. 9. 2019
     • Dnes sa uskutočnilo prípravné stretnutie k projektu v rámci programu Erasmus+ PO WER. Naši študenti budú spolupracovať s rovesníkmi z cirkevného gymnázia v poľskom meste Lubliniec v oblasti prírodných vied. Budú skúmať životné prostredie, digitálne spracujú výsledky výskumov a vytvoria regionálnych sprievodcov. Komunikačným jazykom projektu bude angličtina. „Poliaci donesú svoje know-how vyučovania prírodovedných predmetov, my dodáme svoje skúsenosti a modernú techniku na vyučovanie prírodných vied získanú v projekte IT Akadémia, vysvetlil riaditeľ gymnázia Pavol Chmeliar.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Ochranné štíty pre pedagógov v ŠZŠ sv. Anny
  • Malá maturita zo slovenčiny
  • Súrodenci Sásovci so špeciálnou cenou hodnotiacej komisie
  • Rozdali sme ochranné štíty
  • Akadémia veľkých diel
  • Tlačíme komponenty ochranných pomôcok pre zdravotníkov
  • Online vyučovanie
  • René Grich ocenený za najlepší preklad
  • Medzitriedny florbalový turnaj
  • Okresná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti
  • Školské kolo SOČ
  • Basketbalový turnaj dievčat
  • MEDart
  • Beseda o extrémizme
  • Dve prvenstvá v kraji
  • Zvonenie

     • Streda 3. 6. 2020