• Záver školského roka
     • Záver školského roka

     • 3. 7. 2018
     • Ďakovnou liturgiou, ktorú celebroval absolvent nášho gymnázia, novokňaz Matej Buk, sme sa v Chráme Matky ustavičnej pomoci poďakovali za uplynulý školský rok. Ten ukončili príhovor pána riaditeľa, ocenenie študentov za výborný prospech i reprezentáciu školy a odovzdávanie vysvedčení.
      Prajeme Vám, nech prázdniny nie sú len prázdnymi dňami, ale plnohodnotným časom oddychu! :)

    • Týždeň plný slnka a zábavy
     • Týždeň plný slnka a zábavy

     • 3. 7. 2018
     • Týždeň plný slnka, pohody a zábavy si užili tretiaci v bulharskom Kraneve. V závere školského roka tu absolvovali geograficko-historickú exkurziu spojenú s rekondičným pobytom a duchovnými cvičeniami. Každodenný pobyt na pláži dopĺňali rôzne športové aktivity. Gymnazisti navštívili aj partnerské mesto Starej Ľubovne Balčik, kde si pozreli botanickú záhradu. Do stredoveku sa preniesli v kláštore Aladzha, ktorý je vytesaný do travertínových skál. V treťom najväčšom meste Bulharska Varne ich zaujalo Retro múzeu.

    • Po stopách Jána Pavla II.
     • Po stopách Jána Pavla II.

     • 3. 7. 2018
     • V rámci koncoročného výletu vycestovali druháci z bilingválnej triedy do Poľska, aby putovali po stopách patróna ich triedy sv. Jána Pavla II. Vo Wadowiciach, rodisku tohto celému svetu známeho pápeža, navštívili jeho rodný dom, v ktorom je inštalovaná muzeálna expozícia venovaná jeho celoživotnému dielu. Prvou zastávkou v Krakove bol Kráľovský zámok Wawel s katedrálou, nasledovala prechádzka po Grodzkej ulici s návštevou najznámejších chrámov. Gymnazisti sa zastavili pri Arcibiskupskom paláci, z okna ktorého sa Karol Wojtyla prihováral mladým a diskutoval s nimi o rôznych témach. Prehliadku historického jadra Krakova ukončili na Hlavnom námestí, kde obdivovali nádhernú Mariánsku baziliku a starobylý Kostol sv. Vojtecha.

    • Posledné dni v znamení aktívneho oddychu
     • Posledné dni v znamení aktívneho oddychu

     • 3. 7. 2018
     • Posledné dni školského roka jednotlivé triedy strávili turistikou, relaxom, v múzeách i galériách. Študenti z 2. A trávili spoločný čas v Sulíne, prváci z bilingválnej triedy vyšliapali na Veterný vrch, navštívili Tatranskú galériu a Podtatranské múzeum v Poprade. Tretiaci relaxovali pri bowlingu.

    • Druhý zmysel na exkurzii v Bardejovskej televízii
     • Druhý zmysel na exkurzii v Bardejovskej televízii

     • 3. 7. 2018
     • Súčasťou ocenenia, ktoré Druhý zmysel získal v tomto ročníku súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja, bola aj exkurzia v Bardejovskej televízii. Zástupcovia redakcie nášho časopisu Erika Horanská, Patrik Varchola a Emma Folvarčíková navštívili priestory televízie, kde im redaktori priblížili svoju prácu. Študenti si zároveň vyskúšali prácu s kamerou, moderovanie či uvádzanie spravodajstva. Od skúsených žurnalistov zároveň získali cenné rady a odporúčania k tvorbe vlastných reportáží.

    • Biblická olympiáda – celoslovenské kolo
     • Biblická olympiáda – celoslovenské kolo

     • 3. 7. 2018
     • Naši študenti zakončili svoje účinkovanie v 17. ročníku Biblickej olympiády 4. miestom v celoštátnom kole, ktoré sa konalo Rožňave. Lukáš Krišák, Barbora Bátoryová a Veronika Krišáková v niektorých čiastkových disciplínach získali najvyšší počet bodov, čo ich v konečnom hodnotení  vynieslo na štvrtú priečku v konkurencii desiatich tímov biblistov zo stredných škôl na Slovensku.

      Cieľom súťaže bola výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Tento rok žiaci súťažili z kníh Starého zákona: Genezis 12 – 50 a Nového zákona: Evanjelium podľa Marka. Uvedené knihy spájala spoločná téma - Poslušnosť Božiemu hlasu. 
       

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • cgsm@cgsm.sk
    • palsa@cgsm.sk
    • kuruc@cgsm.sk
    • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
    • 37945785
  • Fotogaléria

   • Európsky deň jazykov a Erasmus Days 2019
   • V knižnici o práci s informáciami
   • Krajské kolo cezpoľného behu
   • Mimoriadne úspešní cezpoľní bežci
   • Účelové cvičenie
   • Literárno-historická exkurzia
   • Poďakovanie za úrodu
   • Erasmus+ PO WER
   • Štefánik – neuveriteľný osud
   • Akadémia veľkých diel
   • Stretnutie potomkov dávneho príbehu
   • Adam vyrobil exkluzívne parfumy
   • Veni Sancte
   • Slávnostný záver školského roka
   • Za históriou do Kežmarku
   • Zvonenie

      • Nedeľa 20. 10. 2019