• Lyžiarsky kurz 2019
     • Lyžiarsky kurz 2019

     • 24. 2. 2019
     • Študenti z 1. A a 2. BA počas prvého februárového týždňa absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz vo Vyšných Ružbachoch. Získavanie a zdokonaľovanie lyžiarskych schopností sprevádzalo množstvo zábavy. Nechýbala tradičná súťaž a novinkou bola zaujímavá beseda s členom tímu Horskej záchrannej služby Miroslavom Živčákom.

    • Mária Barnovská s prvým miestom z okresného kola MO
     • Mária Barnovská s prvým miestom z okresného kola MO

     • 18. 2. 2019
     • Mária Barnovská zvíťazila v okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii Z9, do ktorej vekovo spadajú aj prváci z bilingválnej triedy. Mladí matematici tu riešili štyri náročné zadania. Mária získala najvyšší počet bodov v každom z nich.

    • Otvorili sme dvere nášho gymnázia
     • Otvorili sme dvere nášho gymnázia

     • 18. 2. 2019
     • Deň otvorených dverí ôsmakom a deviatakom zo základných škôl v okrese a ich rodičom každoročne poskytuje možnosť nazrieť do filozofie školy, pozrieť si ponúkanú formu a úroveň vzdelania, priestory, technické vybavenie a v neposlednom rade i zažiť jej atmosféru. Esenciu Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša návštevníci vdýchli prostredníctvom blokov aktivít, ktoré pripravili študenti v spolupráci s pedagógmi.

      Čo zaujalo najviac? Možno to bola ukážka práce s technikou, ktorú sme získali vďaka projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, v učebni informatiky. Maličké jednodiskové programovateľné počítače Raspberry pi a Arduino, digitálne meracie prístroje používané v prírodovedných predmetoch. Azda najväčším lákadlom bola 3D tlačiareň. Všetko to slúži k rozšírenej výučbe informatiky a jej aplikovaní do prírodných vied. Mohli to byť chemické pokusy, aktivity na hodine biológie a fyziky či herecké umenie, ktoré predviedli žiaci na hodine slovenčiny v kastingu do seriálu Učitelia. V bilingválnom bloku mohli žiakov zaujať vyučovacie hodiny s lektorom Samom, ktorý v škole pôsobí od minulého školského roka. Rodený Angličan vyučuje konverzačné hodiny angličtiny, britské a americké reálie, britskú a americkú literatúru. S ohlasom sa stretli i prezentácie medzinárodných projektov v rámci programu Erasmus+, vďaka ktorým naši študenti vycestovali do rôznych európskych krajín a rozšírili si obzory.

      Nad všetkým však dominoval pocit spolupatričnosti, prameniaci z výbornej spolupráce študentov a pedagógov, ktorú prináša príprava aktivít prezentovaných počas DOD.

      Foto a video: Simona Zálešová

      Reportáž Ľubovnianskej televízie:

    • René Grich najlepším prekladateľom medzi stredoškolákmi z celého Slovenska
     • René Grich najlepším prekladateľom medzi stredoškolákmi z celého Slovenska

     • 12. 2. 2019
     • Naše gymnázium sa zapojilo do súťaže pre mladých prekladateľov s názvom Juvenes Translatores, ktorá sa koná vo všetkých krajinách Európskej únie pod hlavičkou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad. Aj v tomto roku sa v rámci Slovenska prihlásil veľký počet škôl, no len niekoľko z nich sa dostalo do užšieho výberu a mohlo tak pokračovať v súťaži. CGSM reprezentoval víťaz školského kola René Grich. Práve jeho preklad ocenila hodnotiaca komisia pozostávajúca z odborníkov najvyšším počtom bodov. René si ocenenie za najlepší preklad textu z angličtiny medzi stredoškolákmi z celého Slovenska prevzal počas seminára Mladí prekladatelia, ktorý sa konal v Košiciach.

       „Bola to moja úplne prvá prekladateľská skúsenosť a hodnotím ju veľmi pozitívne. Takisto musím povedať, že aj seminár v Košiciach bol veľmi dobrý, v priateľskej atmosfére a so zaujímavým programom. Celý priebeh súťaže vrátane seminára považujem za skvelú skúsenosť a som rád, že som ju mohol absolvovať. Verím, že sa mi naskytne v budúcnosti možnosť participovať na niečom podobnom,“ povedal tretiak z bilingválnej triedy.

      Z úspechu svojho študenta sa teší aj zástupkyňa riaditeľa cirkevného gymnázia Vladimíra Drabantová. „Dobrý prekladateľ má cit pre kontext, štýl a vie identifikovať kultúrny odkaz. René dokázal pre svoj preklad vymyslieť skvelý názov, ktorý mal rovnocenný význam k danému frazeologizmu v angličtine. A aj jeho výborné znalosti rodného jazyka mu pomohli k víťazstvu! Veľmi sa teším z jeho úspechu a oceňujem jeho šikovnosť,“ povedala. Ak vás originál textu rozosmial alebo podnietil vašu zvedavosť, preklad by mal urobiť to isté. Prekladateľ musí porozumieť textu lepšie ako len na úrovni jednotlivých slov, gramatiky a štruktúry. Musí uchopiť základné posolstvo autora. Práve tieto faktory podľa poroty rozhodli o víťazstve Reného textu.

    • Adam Sikorják bodoval v krajskom kole Chemickej olympiády
     • Adam Sikorják bodoval v krajskom kole Chemickej olympiády

     • 12. 2. 2019
     • V krajskom kole Chemickej olympiády si Adam Sikorják vybojoval druhé miesto v najvyššej kategórii. Študenti stredných škôl Prešovského i Košického kraja súťažili v laboratóriách Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Adam si tu počas dvojdňovej súťaže pozostávajúcej z teoretickej časti a praktických úloh v oblasti analytickej a organickej chémie zabezpečil účasť v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať na začiatku marca v Banskej Štiavnici.

      Štvrták z bilingválnej triedy bodoval aj vďaka vedomostiam, ktoré nadobudol počas mesačnej stáže na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Tieto stáže sú časovo veľmi náročné, no pomohli mi po teoretickej stránke, ale hlavne po praktickej. Získal som tu množstvo poznatkov a najmä praktických zručností,“ povedal Adam, ktorý sa v Laboratóriu chemickej robotiky zapojil do výskumu Artificial Life, zameranom na experimentálne štúdium v oblasti chemotaxie. „Išlo o výskum tzv. umelého života. Jednoducho, skúmali sme, či sa neživé objekty môžu pohybovať ako živé, pričom mi pomohli aj znalosti angličtiny, keďže dostupný študijný materiál bol najmä v tomto jazyku,“ priblížil nadaný študent.

    • fulFILMent
     • fulFILMent

     • 30. 1. 2019
     • Po úspešnom projekte Stay cool, ktorý sa konal na Slovensku v roku 2018, študenti 4. BA udržiavajú kontakt s mladými dobrovoľníkmi zo zúčastnených krajín a vedúcimi, najmä s lídrom projektu, Tiagom. Niekoľko mesiacov trvajúca komunikácia vyvrcholila nápadom napísať projekt o tvorbe filmov. Táto téma participantov zaujala už počas predošlého projektového stretnutia v rámci programu Erasmus+ a väčšina zúčastnených o ňu prejavila záujem. Projekt, ktorý dostal názov fulFILMent, sa bude konať v lete roku 2019 v Portugalsku. Študenti sa zamerajú na tému filmovej tvorby, pričom ich cieľom je naučiť sa viac o nových filmových technikách, nových trikoch v strihaní videí a natáčaní videí za pomoci dronov. Študenti majú podporu školy, aby tak mohli získať ďalšie kompetencie, ktoré program Erasmus+ prináša.

      Laura Feranecová (IV. BA)

      After a successful Erasmus+ project which was held in Slovakia in 2018, we, the Slovakian group from Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, the class 4.BA, have kept in touch with other participants, groups leaders, and youth workers from foreign countries. That solid communication which has developed through several months , has resulted in writing a project about filmmaking, especially with Tiago, whom we have kept a very direct ongoing communication. The topic of filmmaking was firstly approached during the previous Erasmus+ project where most of us, young participants, showed the real interest in the topic of film, photography, and video. We really like this theme especially because we want to learn about the new film techniques, new tricks on cutting videos, fly a drone, and mostly, we want to learn all about the environment that offers us all  proper conditions for learning the topic of filmmaking. We have shared our impressions with the young participants from the other countries and we are very happy with the result of writing of the project. The name of the project will be fulFILMent, and it’s going to take place in the south of Portugal in summer 2019. Our teachers and school are highly motivated to help us to make fulFILMent as a great success.

    • Jakub Pluta oživil umelecké slovo
     • Jakub Pluta oživil umelecké slovo

     • 28. 1. 2019
     • Jakub Pluta si odniesol prvenstvo z krajského kola recitačnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“ , ktoré sa konalo 19. januára v Poprade.  Umelecký prednes prozaického textu, ktorý si pripravoval pod vedením pani profesorky Lucie Čandíkovej Paraličovej, tak opäť zopakuje v celoslovenskom kole. Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy pre žiakov základných a stredných škôl každoročne vyhlasuje a organizuje Združenie katolíckych škôl Slovenska pod záštitou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

    • Benefičný ples rodičov a priateľov cirkevných škôl
     • Benefičný ples rodičov a priateľov cirkevných škôl

     • 28. 1. 2019
     • Benefičný ples cirkevných škôl, ktorého 17. ročník sa uskutočnil 26. januára, je najmä o vytváraní spoločenstva rodičov a učiteľov. Výbornú myšlienku organizovania tradičného fašiangového plesu pretvárajú do reality rodičia v spolupráci s vedením škôl už od roku 2003. Vždy výborná zábava sprevádzaná hudbou, tancom, obohatená programom študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša zaručuje stále jedinečnú atmosféru.    

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Európsky deň jazykov a Erasmus Days 2019
  • V knižnici o práci s informáciami
  • Krajské kolo cezpoľného behu
  • Mimoriadne úspešní cezpoľní bežci
  • Účelové cvičenie
  • Literárno-historická exkurzia
  • Poďakovanie za úrodu
  • Erasmus+ PO WER
  • Štefánik – neuveriteľný osud
  • Akadémia veľkých diel
  • Stretnutie potomkov dávneho príbehu
  • Adam vyrobil exkluzívne parfumy
  • Veni Sancte
  • Slávnostný záver školského roka
  • Za históriou do Kežmarku
  • Zvonenie

     • Nedeľa 20. 10. 2019