• Renovabis NDBA Cup
     • Renovabis NDBA Cup

     • 22. 10. 2019
     • Tím našich basketbalistov sa predstavil na Neobyčajnom diecéznom basketbalovom turnaji, ktorý s podporou nadácie Renovabis zorganizovala Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne. Stretli sa tu družstvá študentov cirkevných gymnázií Spišskej diecézy, zoznam účastníkov z Levoče, Spišskej Novej Vsi a domáceho Kubína doplnilo aj Gymnázium sv. Moniky z Prešova. Dvojdňová akcia však nebola len o súbojoch pod deravými košmi. Kvalitne strávený čas na šport bol doplnený prezentáciou škôl, vzájomným spoznávaním sa, odovzdávaním skúseností, dobrých nápadov i spoločnou modlitbou. Zápasy sa niesli v znamení zdravej rivality, ale aj v priateľskom duchu. Naši chlapci sa prezentovali peknou kombinačnou hrou a napokon obsadili tretie miesto.

      CGSM reprezentovali: Miroslav Kafka, Matej Hudák, Jozue Živčák, Michal Barnovský, Jakub Fedák, Štefan Folvarčík a Jakub Kičura.

    • Úspešný Festival vedy a techniky
     • Úspešný Festival vedy a techniky

     • 21. 10. 2019
     • Mladí nádejní vedci z Prešovského a Košického kraja prezentovali svoju bádateľskú činnosť na Festivale vedy a techniky (FVAT) v Prešove. A zastúpenie tu malo aj naše gymnázium. Adam Sikorják zaujal výrobou parfumov pre Ľubovniansky hrad, Barbora Langová upútala výskumom venovaným biofyzike mozgu. Svoje projekty v odboroch chémia a biológia prezentovali pomocou panelovej (posterovej) prezentácie pred verejnosťou a odbornou komisiou zloženou z vedcov či vysokoškolských pedagógov. Tí napokon vybrali prácu Barbory Langovej do celoštátneho finále.

      „V projekte som sa zaoberala binaurálnymi rytmami, o ktorých sa predpokladá, že sú schopné ovplyvniť činnosť mozgu a tým zlepšiť pamäť, zvýšiť koncentráciu alebo dokonca skvalitniť kreatívne myslenie,“ vysvetlila štvrtáčka z bilingválnej triedy. V celoslovenskej prehliadke v Bratislave tak môže zabojovať o postup na národné i svetové vedecko-technické súťaže a festivaly.

      Organizátorom podujatia je AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, ktorá už 29 rokov objavuje nádejných mladých vedcov na Slovensku a vytvára pre nich vhodné podmienky. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odbornú garanciu nad festivalom má aj Slovenská akadémia vied.

    • Ďakujeme za štedrosť!
     • Ďakujeme za štedrosť!

     • 20. 10. 2019
     • Ďakujeme za Vašu štedrosť počas Týždňa dobrosrdečnosti. Potraviny, sladkosti, domáce, hygienické a školské potreby poputujú pre deti a ich matky do Domu Márie Magdalény v Žakovciach.

    • Kam na vysokú – RoadShow
     • Kam na vysokú – RoadShow

     • 20. 10. 2019
     • Študenti maturitného ročníka využili príležitosť získať informácie potrebné pri výbere vysokoškolského štúdia. V Poprade navštívili výstavu Kam na vysokú – RoadShow, kde sa vysoké školy zo Slovenska i zahraničia prezentovali viacerými interaktívnymi prostriedkami a informovali študentov o možnostiach štúdia i uplatnenia ich absolventov v praxi.

    • Misijný deň 2019
     • Misijný deň 2019

     • 20. 10. 2019
     • Srdečne Vás pozývame na 26. ročník Misijného dňa, ktorý sa uskutoční 24. októbra 2019 s nasledovným programom:
      8.00 – Sv. omša v Kostole sv. Petra a Pavla
      8.45 – Prezentácia o misijnom pôsobení saleziánov na Ukrajine – don Karol Maník, predstavený saleziánov v Ukrajine
      10.00 – Misijný jarmok v triedach a na chodbách ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
      11.00 – Prezentácie študentov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša

      Tešíme sa na Vás!

    • Európsky deň jazykov a Erasmus Days 2019
     • Európsky deň jazykov a Erasmus Days 2019

     • 14. 10. 2019
     • Každoročne si v našej škole pripomíname Európsky deň jazykov. V tomto školskom roku sme podujatie spojili aj s medzinárodnou kampaňou Erasmus Days, ktorej cieľom je prezentovať prínos programu Erasmus+. Jedinečnosť akcie spočívala v tom, že si naši bilingvalisti z tretieho ročníka pripravili aktivity pre bilingválnych prvákov, ktorým interaktívnym a zábavným spôsobom rozšírili vedomosti nielen o európskych jazykoch, ale aj o rôznorodosti kultúr. Aktivity zahŕňali španielske pexeso, spoznávanie azbuky, učenie sa znakovej reči, talianske spoznávanie sa a učenie sa frázy "ľúbim ťa" v mnohých európskych jazykoch. Nezabudli sme ani na tradičné pamiatky i jedlá známych európskych krajín či na anglický čaj, ktorý naši prváci ochutnali po prvý raz aj s mliekom. V rámci workshopu We are addicted to Erasmus+ tretiaci prezentovali mladším študentom svoje skúsenosti a zážitky z mobilít v zahraničných školách, predstavili možnosti a benefity, ktoré mládežnícke výmeny ponúkajú.

      Ďakujeme prvákom za ich odvahu a aktívny prístup pri riešení výziev, tretiakom za ochotu a kreativitu v príprave a realizácii podujatia. Pre všetkých zúčastnených pedagógov bolo taktiež skvelé vidieť, koľko jazykov a reálií sa naši multilingválni tretiaci stihli doposiaľ naučiť v škole alebo prostredníctvom programu Erasmus. Potešilo nás, že okrem prijímania vedia aj dávať. Len tak ďalej! :)

    • V knižnici o práci s informáciami
     • V knižnici o práci s informáciami

     • 13. 10. 2019
     • Prváci navštívili Ľubovniansku knižnicu, kde si v praxi vyskúšali prácu s informáciami a nadobudli tak zručnosti pri vyhľadávaní rôznych druhov dokumentov a informačných zdrojov. Pani riaditeľka Elena Vranovská zároveň knižným darom prekvapila prváčku Katarínu Chmeliarovú za to, že v lete prečítala viac ako 30 kníh v súťaži Čím viac čítaš, tým viac vieš.

    • Týždeň dobrosrdečnosti
     • Týždeň dobrosrdečnosti

     • 13. 10. 2019
     • Pozývame Vás zapojiť sa do misijnej zbierky Týždeň dobrosrdečnosti, ktorú  v rámci Mimoriadneho misijného mesiaca organizuje ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Prispieť môžete tak, že prinesiete aspoň jednu vec v týždni od 14. do 18. októbra podľa nasledujúceho rozpisu:
      PONDELOK: Trvanlivé potraviny (cestoviny, cukor, múka, olej a iné)
      UTOROK: Domáce potreby (čisté a nepoškodené hrnčeky, príbory, periny, domáce spotrebiče a iné)
      STREDA:  Rôzne druhy sladkostí
      ŠTVRTOK: Školské potreby (tašky, zošity, pravítka, perá, nožnice a iné)
      PIATOK: Hygienické potreby (šampóny, mydlá, zubné pasty a iné)

      Zberné miesto bude pri jazykovej digitálnej učebni.

      Ďakujeme! :)

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Ochranné štíty pre pedagógov v ŠZŠ sv. Anny
  • Malá maturita zo slovenčiny
  • Súrodenci Sásovci so špeciálnou cenou hodnotiacej komisie
  • Rozdali sme ochranné štíty
  • Akadémia veľkých diel
  • Tlačíme komponenty ochranných pomôcok pre zdravotníkov
  • Online vyučovanie
  • René Grich ocenený za najlepší preklad
  • Medzitriedny florbalový turnaj
  • Okresná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti
  • Školské kolo SOČ
  • Basketbalový turnaj dievčat
  • MEDart
  • Beseda o extrémizme
  • Dve prvenstvá v kraji
  • Zvonenie

     • Streda 3. 6. 2020